Historie

Fotky z let osmdesátých

21.02.2012 00:00
Děkujeme panu O. Hovorkovi, který nám zapůjčil tyto fotografie ke zveřejnění. Věříme, že se najsou i další pamětníci, kteří ve fotoarchivu objeví zajímavé kousky...   1982 Hlinsko, Smetanova   1984 Cvičení   1986 Po soutěži ve Studnicích  

Výzva

22.03.2011 00:00
Na těchto stránkách bychom rádi přinesli  co nejvíce informací o historii hasičů ve Stanu. S tím nám mohou pomoci všichni,  kdo doma vlastní jakékoliv materiály z historie - fotografie, plakáty, tiskoviny  nebo se chtějí podělit o své vzpomínky a přiblížit nám tak  minulost...

Roky 1930 až 1940

01.01.1930 00:00
V dalších letech po založení sboru v roce 1928 docházelo k přijímání nových členů a pořádání cvičení. Hasiči sboru se aktivně účastnili a pořádali společenské akce. Byly to věnečky, dožínky, taneční zábavy a plesy v obou místních hostincích, dále organizovali zájezdy, sehrávali různá...

Založení sboru

30.03.1928 15:00
Ve dvacátých letech vzniklo v obci několik požárů, které většinou způsoboval provoz parních lokomotiv na železnici procházející obcí. 20. 4. 1920 hořel hostinec Aloise Jehličky, dále se rozšířil požár na dům čp. 8 Františka Němce, čp. 7 Antonína Málka a čp. 5 Františky Bálkové a Josefa...